Ggz-webinarserie najaar 2024

Deze webinarserie biedt je in zes avonden een overzicht van waar de ggz voor staat, welke ziektebeelden worden behandeld en hoe dat gebeurt. Na een inleidend webinar, worden de belangrijkste ziektebeelden elk in een webinar besproken, evenals de meest gangbare behandelmethoden. Daarbij komen steeds de specifieke aandachtspunten voor het tolken aan bod. Elk webinar wordt op een eigen webpagina meer uitgebreid beschreven. Deze webinarserie maakt deel uit van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz, samen met drie trainingsdagen.

Zie de beschrijvingen bij de afzonderlijke webinars.

Leesopdracht

Bij de ggz-specialisatie behoort een uitgebreid handboek. Per webinar staat aangegeven welke pagina's je ter voorbereiding moet lezen. Indien je voor een los webinar inschrijft of voor de webinarserie, krijg je de betreffende artikelen digitaal aangeleverd via Mijn KTV.

Je dient de volgende stukken te lezen voor:

Ggz-webinar: inleiding in de Ggz & ggz-gesprekstechnieken

 • Hoofdstuk 1 Psychiatrie en maatschappij - Van Deth

Ggz-webinar: stemmingsstoornissen & suïcidaliteit

 • Hoofdstuk 8 Depressieve- en bipolaire- stemmingsstoornissen - Van Deth
 • Hoofdstuk 18 De suïcidale patient - Van Staveren

Ggz-webinar: verslavingsproblematiek en -behandeling

 • Hoofdstuk 18 Stoornissen in het gebruik van alcohol en drugs - Van Deth

Ggz-webinar: angststoornissen

 • Hoofdstuk 9 Angststoornissen - Van Deth

Ggz-webinar: persoonlijkheidsstoornissen

 • Hoofdstuk 20 Persoonlijkheidsstoornissen - Van Deth

Ggz-webinar: psychotische stoornissen

 • Hoofdstuk 7 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen - Van Deth

Yll Nushi

Yll Nushi is werkzaam als verslavingsarts KNMG bij Jellinek (Arkin). Hij is werkzaam bij zowel de High Care Detox (HCD) alsook het Verslavings Intensief Team (VIT). Op deze werkplekken in regio Amsterdam ziet hij patiënten met veel psychiatrische of somatische aandoeningen, naast het ernstige middelenmisbruik. Hij ziet deze populatie in klinische en ambulante setting. Dat betekent dat hij ze op de afdeling ziet maar ook thuis opzoekt. Werken op deze afdelingen betekent vaak flexibel en snel reageren, meedenken over problemen op andere leefgebieden en samenwerken met andere disciplines. Oorspronkelijk komt hij uit Kosovo; hij woont al sinds 1995 in Nederland. Hij woont in Amsterdam en zijn hobby's zijn lekker koken en voetballen.

Rembrant Aarts

Rembrant Aarts is als psychiater en manager behandelzaken werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam. De Herstelondersteunende Vervolgklinieken bieden op 5 locaties langerdurende intensieve zorg in een beschermde omgeving. Er is bij de patiënten sprake van chronische ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De behandeling richt zich vooral op het leren omgaan met en accepteren van de psychiatrische aandoening. Als arts Internationale Gezondheidszorg en tropengeneeskunde KNMG (AIGT) is hij betrokken als docent en lid van de werkgroep global mental health. Daarnaast is hij betrokken bij het opleiden van verschillende disciplines.

Zijn aandachtsgebieden qua expertise en publicaties zijn: transculturele psychiatrie, Global Mental Health, opleiding en onderwijs, forensische asielrechterlijke rapportages, EPA doelgroep, complex psychotrauma en herstelgericht werken.

Hij is geregistreerd volwassenenpsychiater (NvVP), psychotraumatherapeut (NtVP) en arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (KNMG). Rembrant Aarts is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvVP), Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG), Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), European Society of Traumatic Stress en de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP.

Erwin van Meekeren 

Psychiater/psychotherapeut. Werkzaam via eigen bedrijf (ZZP). En: spreker, schrijver van boeken, coaching, deskundigheidsbevordering, teambuilding, expertises, second opinions (www.Meek-it.com)

Betrokkenheid bij kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (www.kenniscentrumPS.nl):

 1. Voorzitter podium naastbetrokkenen, Triade, E health, werk & PS
 2. Deelnemer podium EPA-PS, Richtlijnbehandeling
 3. Deskundige (te raadplegen)

Overige: 
-Redacteur rubriek persoonlijkheidsstoornissen van www.psychiatrienet.nl
-Medeorganisator sinds 2002 van het curriculum Persoonlijkheidsstoornissen (www.benecke.nl), acht landelijke congressen per jaar en een buitenlandse week nascholing.

Specialismen:
Persoonlijkheidsstoornissen (ihb Borderline PS)
Contextuele psychiatrie (naastbetrokkenen, cultuur, werk ea omgevingsfactoren)

Ruth Roelofsen 

Ruth Roelofsen is als psychiater werkzaam het HagaZiekenhuis te Den Haag. Als NVGP-groepstherapeut geeft zij groepstherapie onderwijs aan artsen in opleiding tot psychiater. Daarnaast is ze nog actief lid van de Nederlandse Vereniging van psychiatrie waar ze deel uitmaakt van de kwaliteitscommissie. Haar aandachtsgebieden qua expertise zijn: angststoornissen, psychotrauma, persoonlijkheidsproblematiek, ziekenhuispsychiatrie (interactie van psychiatrie met somatiek), groepstherapie, schematherapie en opleiding.

Zij is gedrag- en neurowetenschapper, geregistreerd volwassenenpsychiater (NvVP), groepstherapeut (NVGP) en schematherapeut.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude, Linguïstische en tekstuele competentie, Culturele competentie
Contacturen
12,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
6,50
Totaal
18,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT
Nummer activiteit
deze serie is niet los geaccrediteerd, alleen als onderdeel van het Ggz-totaalpakket
Categorie
 
Totaal
0,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Let op:

RTGS-accreditatie: alleen als onderdeel van het Ggz-totaalpakket.

Ggz-webinar: Inleiding in de GGZ & ggz-gesprekstechnieken 23 sep. 2024 20:00u. - 22:00u.
Ggz-webinar: stemmingsstoornissen & suïcidaliteit 30 sep. 2024 20:00u. - 22:00u.
Ggz-webinar: verslavingsproblematiek en -behandeling 7 okt. 2024 20:00u. - 22:00u.
Ggz-webinar: angststoornissen 4 nov. 2024 20:00u. - 22:00u.
Ggz-webinar: persoonlijkheidsstoornissen 18 nov. 2024 20:00u. - 22:00u.
Ggz-webinar: psychotische stoornissen 25 nov. 2024 20:00u. - 22:00u.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het eerste webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor de webinars zodat je deze kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt uiterlijk 24 uur na elk livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
Je behoudt jouw recht op pe-punten mits je de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat je
1) elk livewebinar volledig volgt of achteraf de opnames volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen > Webinarserie > Evaluatie invullen.
NB: Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elk webinar invullen en tussentijds opslaan. Na afloop van het laatste webinar stuur je het formulier definitief in.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Opbouw (afwisseling studiedagen en webinars) prima!"

"Webinars als achtergrondinformatie zijn zeker verrijkend."

"Duidelijk, kritisch, goede voorbeelden en duidelijk veel zorg voor de presentatie. Geldt voor alle docenten van de webinars. Gaan goed om met de vragen en hebben de tijd genomen om met een bevredigend antwoord te komen."

"Wat ik waardevol vind, is om professionals aan het woord te horen en dan vooral om praktijk voorbeelden van hen te horen. Het is lastig voor te stellen wat iemand allemaal meemaakt in een instelling, of de gevangenis. ... Ik vind daardoor alle lessen zinvol en interessant. Om je als tolk te kunnen inleven in hoe een gesprek of behandeling kan verlopen, heb je informatie nodig van de professionals."

GGZ-webinarserie 2022
Startdatum: 23 sep. 2024
 • PE 18.5
 • van 20:00 tot 22:00
 • 420,- (excl. BTW)
 • Online