Ggz-webinar: persoonlijkheidsstoornissen

Dit webinar gaat over mensen die lastig zijn in de omgang. Je komt te weten wat een persoonlijkheid(sstoornis) eigenlijk is. Je leert wat de oorzaken van persoonlijkheidsstoornissen kunnen zijn, hoe behandeling er uitziet en wat de herstelmogelijkheden zijn. Het moeilijkste probleem is de ingewikkelde interactie met anderen: met familie en vrienden, met behandelaars en dus ook met tolken. De tolk die hier niet op is voorbereid, kan daardoor in de problemen komen.

Dit is het 5e webinar van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz, dat op 23 september start/is gestart.

Inhoud:
1) Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen;
2) Diagnostische criteria volgens de DSM;
3) Overzicht van verschillende persoonlijkheidsstoornissen;
4) Persoonlijkheidsstoornissen zijn stoornissen in de interactie: hoe interfereert dit met de rol en taak van de tolk; hoe moet en kan de tolk hiermee omgaan.

Leeraspecten:
Taalkennis: Nederlands vakjargon aangaande persoonlijkheidsstoornissen (1 uur)
Tolkvaardigheid: Positionering en werkhouding van de tolk t.b.v. van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (1 uur).

Dit webinar is onderdeel van de ggz-webinarserie (die onderdeel is van het totaalpakket: Ggz voor tolken, tolken in de Ggz).

NB: als je alleen geïnteresseerd bent in de webinars, ben je goedkoper uit als je de hele serie boekt!

Leerdoelen

De tolk weet:

a) wat een persoonlijkheidsstoornis is;
b) Welke persoonlijkheidsstoornissen er bestaan;
c) Wat globaal gezien de diagnostische criteria zijn;
d) Welk problemen in de interactie vaak bij persoonlijkheidsstoornissen optreden, ook met tolken, en hoe hier mee om te gaan.

Leesopdracht

De leesopdracht bevindt zich in Mijn KTV>[Cursusnaam]>Documentatie:

  • Hoofdstuk 20 Persoonlijkheidsstoornissen - Van Deth

Voor deze voorbereidingsopdracht kunt u pe-punten registreren. Meer hierover leest u onder het tabje ‘Punten’.

Erwin van Meekeren

Psychiater/psychotherapeut. Werkzaam via eigen bedrijf (ZZP). En: spreker, schrijver van boeken, coaching, deskundigheidsbevordering, teambuilding, expertises, second opinions (www.Meek-it.com)

Betrokkenheid bij kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (www.kenniscentrumPS.nl):

  1. Voorzitter podium naastbetrokkenen, Triade, E health, werk & PS
  2. Deelnemer podium EPA-PS, Richtlijnbehandeling
  3. Deskundige (te raadplegen)

Overige: 
-Redacteur rubriek persoonlijkheidsstoornissen van www.psychiatrienet.nl
-Medeorganisator sinds 2002 van het curriculum Persoonlijkheidsstoornissen (www.benecke.nl), acht landelijke congressen per jaar en een buitenlandse week nascholing.

Specialismen:
Persoonlijkheidsstoornissen (ihb Borderline PS)
Contextuele psychiatrie (naastbetrokkenen, cultuur, werk ea omgevingsfactoren) 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,00
Totaal
3,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Let op!

RTGS-accreditatie: alleen als onderdeel van het Ggz-totaalpakket.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Certificaat van deelname
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je:

1) het webinar volledig live bijwoont of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"De ggz-webinars zijn als achtergrondinformatie zeker verrijkend."

"Ik vond de webinar Persoonlijkheidsstoornissen bijzonder boeiend en makkelijk te volgen. Geen ingewikkelde terminologie, maar een verhaal die iedereen kan volgen... met kleine samenvattingen ertussen. Goed gedaan van deze psychiater!"

"Hele duidelijke uiteenzetting."

"Boeiend met veel duidelijke voorbeelden van de verschillende stoornissen bij mannen en vrouwen."

"Leerzaam en interactief. De info kan ik in mijn werk zeker gebruiken."

"Zeer boeiende spreker!"

"Wat een fijne deskundige man, die met een prettig tempo de dingen eigenlijk heel helder uitlegt. De filmpjes en illustraties zetten zijn verhaal echt kracht bij zonder dat je er over na hoefde te denken wat er nou precies bedoeld werd. Was heel treffend."

"Erwin van Meekeren: Prettig om naar te luisteren. Heeft veel informatie kunnen geven in korte tijd. Kundig."

GGZ-webinar: persoonlijkheidsstoornissen
Datum: 18 nov. 2024
  • PE 3
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online