Juridische kaders besluitvorming en maatregelen binnen de jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal een gezin gepresenteerd en gevolgd worden. Aan de hand van dit gezin zullen de verschillende routes besproken en gevolgd worden die een gezin kan hebben binnen jeugdzorg. Tijdens de bespreking van de verschillende mogelijkheden zullen uitstapjes gemaakt worden met daarin kennis over de juridische kaders. Dit webinar is het derde deel van de webinarserie ‘Tolken in de jeugdzorg’ (start/is gestart op 24 september). Alle tolken zijn dus welkom om deel te nemen, maar je moet zelf de vertaalslag maken naar jouw werktaal.

Leeraspecten:
Voor tolken die tolkdiensten binnen de jeugdzorg verrichten is het goed om het kader te kennen waarbinnen jeugdzorg werkt. Doel is dat tolken met deze achtergrond informatie beter kunnen plaatsen, welke beslissingen genomen worden, hoe deze beslissingen tot stand gekomen zijn, en wat de gevolgen zijn van deze beslissingen.

Inhoud:
Binnen de jeugdzorg zijn er verschillende maatregelen en kaders welke uitgebreid zullen worden toegelicht. Voor cliënten betekenen deze juridische kaders en regelgeving vaak een hoop nieuwe termen en onbekende stappen. Voor gesproken taaltolken is het van belang dat de kaders/rechtszittingen en besluitvormingen zo correct mogelijk worden uitgelegd. Hierdoor kan miscommunicatie tussen de jeugdbeschermer en de cliënt voorkomen worden. Dit eerste webinar van de serie zal veel duidelijkheid scheppen over de verschillende juridische regelgevingen. Het biedt deelnemende gesproken taaltolken inzicht in wat de jeugdbescherming inhoudt, welke richtlijnen gevolgd worden en hoe besluitvorming binnen de jeugdzorg tot stand komen.  

Leerdoelen:

  • Tolk kent de juridische kaders waarbinnen jeugdzorg werkt.
  • Tolk weet welke jeugdbeschermingsmaatregelen er zijn.
  • Tolk weet welke jeugdreclasseringsmaatregelen er zijn.
  • Tolk is op de hoogte van de richtlijnen in de jeugdzorg.
  • Tolk weet welke stappen er in de besluitvorming binnen jeugdzorg genomen worden.
  • Tolk weet welke zittingen er op de rechtbank zijn en weet wat jeugdzorg hierin moet doen.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Tolken in de jeugdzorg' (start/is gestart op 24 september).

Tanja Mekkelholt: 'Sinds 2020 ben ik werkzaam als jurist bij Partners voor Jeugd. Ik adviseer jeugdprofessionals over de juridische kaders van het jeugdrecht en geef trainingen op dit gebied. Vaak is er onduidelijkheid over bijvoorbeeld omgangsregelingen, de machtiging tot uithuisplaatsing en voogdij. Bij de beantwoording van vragen hierover maak ik dankbaar gebruik van mijn jarenlange ervaring bij het Gerechtshof Amsterdam waar ik als griffier heb gewerkt in het familierecht. Mijn ervaring als advocaat op het gebied van civielrecht komt daarbij eveneens goed van pas. Naast jurist ben ik ook drs. Franse taal- en letterkunde en ik beschik dan ook over veel ervaring met het communiceren in een tweede taal.'

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33852
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én nascholingspunten van de stichting RTGS is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

"Ik vond alles zinvol. Goed ook dat er aandacht werd besteed aan de veiligheid van de hulpverlener en tolk."

"Eigenlijk vond ik alles goed op elkaar aansluiten en een goede aanvulling hebben op elkaar. Misschien dat de uitleg bij Soorten Hulpverlening iets minder uitgebreid kon. De filmpjes sloten goed aan en gaven een duidelijk beeld weer bij de punten die zijn behandeld. Leuke afwisseling."

"Ik vond de inhoud van het webinar erg relevant en interessant. Het niveau was precies goed. Er kwam erg veel informatie aan bod waar ik nog niet van op de hoogte was."

Datum: 8 okt. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online