Geboortezorg: kennis, woordenschat en tolkhouding

Babysterfte, abortus, tienerzwangerschappen en moedersterfte komen in Nederland veel vaker voor bij anderstalige vrouwen. En er bestaan specifieke risico’s zoals seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking. Goede geboortezorg leidt tot een vermindering van deze risico’s. Als tolk kan je daar een belangrijke bijdrage aan geven, mits je goed geïnformeerd bent. Deze online lesmodule geeft je de nodige basis om in de geboortezorg te kunnen tolken.

Deze online lesmodule gaat over de geboortezorg in Nederland en is bedoeld om je inzicht te geven in de keten van zorgverleners en hun taken die een rol spelen binnen de geboortezorg. De zorgverleners zullen zoveel mogelijk hun eigen taken toelichten en belangrijke thema’s en gespreksonderwerpen bespreken. Ter illustratie zijn meerdere filmpjes in de opnames geplakt. Naast de onderwerpen rond geboortezorg zijn een aantal andere verwante onderwerpen aan deze lesmodule toegevoegd waarmee een tolk in aanraking kan komen: anticonceptie, vrouwelijke genitale verminking en miskraam en abortus.

De lezingen geven een geweldige inkijk in de wereld van de geboortezorg. Uitgangspunt is altijd het contact tussen zorgverlener, tolk en cliënt/patiënt. Het doel van de module is dat je als tolk goed geïnformeerd bent over de geboortezorg, de zwangerschap, de organisatie van de zorg, de kraamzorg en andere gerelateerde onderwerpen. Uiteraard wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de bevalling en mogelijke complicaties.  

Dat alles en nog veel meer wordt uitgelegd door verschillende zorgverleners: een gynaecoloog, een verloskundige, een kraamverzorgster en een jeugdarts. Ieder vanuit zijn eigen gezichtspunt maar altijd gericht op de toehoorders: tolken die de communicatie voor anderstalige zwangere vrouwen in Nederland faciliteren. Door deze module te volgen krijg je ruim inzicht in de wereld van de geboortezorg. De lezing over tolkhouding in de geboortezorg maakt je bewust van de toepassing van jouw gedragscode binnen deze sector en zet je aan het denken over hoe om te gaan met intimiteit, schaamte, culturele gewoontes en strafbare feiten zoals genitale verminking. 

Ben je al beëdigd tolk? Dan is dit een uitgelezen kans om in één keer 17,50 punten te vergaren.

Inhoud

10 online lezingen:

1.       Taalbarrières in de geboortezorg

2.       Inleiding in de geboortezorg

3.       Begeleiding tijdens de zwangerschap

4.       (De voorbereiding op) de bevalling

5.       De kraamperiode

6.       Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

7.       Anticonceptie

8.       Miskraam & abortus provocatus

9.       Vrouwelijke genitale verminking (VGV)

10.     Tolken in de geboortezorg


Bij alle lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal (behalve bij nummer 1 en 10). Je kunt de uitdaging aangaan om deze naar jouw werktaal te vertalen en bij KTV in te leveren (zie voorbereiding). Een goede manier om je extra in alle onderwerpen te verdiepen en jouw lexicon voor tolkwerk in de geboortezorg op orde te hebben. De lijsten bestaan uit begrippen die in de lezingen voorkomen. De lijsten zijn uiteraard niet uitputtend; indien gewenst kun je zelf termen toevoegen. Je kunt voor de zelf toegevoegde en vertaalde termen geen extra pe-punten registreren. 

 

Belangrijk!

Lees voordat je begint het instructieblad (te vinden in Mijn KTV > Cursussen)

Leerdoelen

 • De deelnemer heeft inzicht gekregen in de keten van zorgverleners en hun taken die een rol spelen binnen de geboortezorg.
 • De deelnemer heeft inzicht gekregen in een aantal aan geboortezorg verwante onderwerpen, zoals anticonceptie, vrouwelijke genitale verminking en miskraam en abortus.
 • De deelnemer is door het volgen van deze module goed geïnformeerd over de geboortezorg, de zwangerschap, de organisatie van de zorg, de kraamzorg en andere gerelateerde onderwerpen.
 • Door het bestuderen van de begrippenlijsten krijgt de deelnemer inzicht in de begrippen die veelvuldig in de wereld van de geboortezorg gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.
 • [Optioneel] Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in een tweede taal krijgt de deelnemer inzicht in de terminologie die gangbaar is in de wereld van de geboortezorg zoals gebruikt wordt in de doeltaal. Bovendien krijgt de deelnemer hierdoor meer inzicht in en kennis van de bronnen waar de juiste informatie een andere taal te vinden is.

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in jouw KTV-account. Hier zie je diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor jouw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap tref je ook het Instructieblad aan. Lees dit eerst rustig door.


Vertaalopdracht (optioneel)

 • Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 8 lijsten, in totaal 1179 begrippen. Graag de 8 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden (in het Excel-document is een kolom voor vertaling opgenomen) in jouw KTV-account.
  Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie (4,50 pe). Je hebt 6 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.
 • Werk je met twee vreemde talen en wil je in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boek je deze uitbreiding van de module via deze pagina. Je ontvangt dan een extra certificaat met 4,50 pe-punten.
 • Indien je de vertaalopdracht niet gaat maken, stuur dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.
 • De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door jou vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Simone Goosen (Epidemioloog en adviseur gezondheid vluchtelingen) 
Een belangrijke drijfveer in mijn werk is mijn wil om bij te dragen aan het bevorderen van gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Verontwaardiging over onrecht en ongelijkheid vormt een belangrijke katalysator. Ook mijn nieuwsgierigheid naar factoren die gezondheid beïnvloeden en mijn wil om het beste boven te halen bij anderen en mezelf spelen een belangrijke rol. 

In mijn vrijwilligerswerk als campagneleider 'Taal mag toch geen obstakel zijn? Tolken terug in de zorg, alstublieft' bij de Johannes Wier Stichting komen mijn kennis, ervaring en brede netwerk goed tot zijn recht. Wil je meer weten over onze campagne, kijk dan op onze campagnepagina.

Peggy van der Lans (Gynaecoloog)
Gynaecoloog, Gycon/locatie ZGT Almelo (ZiekenhuisGroep Twente), Aandachtsgebied Verloskunde. Opleider AIGT (Arts Internationale Gezondheidzorg en Tropengeneeskunde), lid landelijke en regionale werkgroep “Ketenrichtlijn Geboortezorg Asielzoeksters” Kernteamlid ZonMw studie EGALITE.

Daniela Congiu (Verloskundige)
Mijn naam is Daniela Congiu en ik werk als eerstelijns verloskundige in een kleinschalige praktijk in Enschede. Ik vind het belangrijk dat iedere vrouw in Nederland de mogelijkheid heeft om op een gelijkwaardige manier mee kan beslissen over de begeleiding en behandeling tijdens de zwangerschap, bevalling en na de bevalling. Communicatie en het daadwerkelijk kunnen begrijpen wat er wordt gezegd speelt hierbij een belangrijke rol. Ik hoop door mijn bijdrage aan deze training tolken beter voor te bereiden op het tolken in de geboortezorg.


Carolien Veldhuis (Kraamverzorgster)
Ik ben nu 11 jaar werkzaam in de Kraamzorg. Kraamzorg is een uniek beroep wat we alleen maar in deze opzet in Nederland kennen. Wat mijn werk zo leuk maakt is dat ik elke week weer een kijkje neem bij onbekende mensen. Je ziet doorgaans een mooie ontwikkeling in zo'n week. Ik houd mij ook veel bezig met Kraamzorg op een AZC. Dit betekent vaak veel uitleg geven. Wat fantastisch dat deze tolkentraining is opgezet. Ik heb hier met veel plezier aan meegewerkt.


Rianne Paalman (Jeugdarts)
Jeugdarts KNMG | Youth Healthcare @ GGD Twente (JGZ regulier en PGA/AZC) | In opleiding arts Maatschappij en Gezondheid

Marijke Roelofsen
Marijke groeide op in Portugal en studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
9,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
4,00
Vertaalopdracht
4,50
Totaal
17,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
categorie 2, zie opmerking
Categorie
 
Contacturen
9,000
Totaal
9,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. Je dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • Je kunt via e-administratie@ktv-kennisnet.nl aangeven dat je de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval registreer je in jouw Wbtv-account slechts het aantal punten dat correspondeert met de contacturen en de leesopdrachten.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd.
 • Indien je de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boek je dit via deze pagina. Je ontvangt dan een apart certificaat met 4,50 extra pe-punten.

Voor RTGS:

Deze online lesmodule is door Stichting RTGS goedgekeurd in categorie 2. 

Tolken NGT en schrijftolken kunnen deze nascholing indienen bij RTGS door een overige activiteit aan te maken en daarbij ‘individuele aanvraag’ te kiezen. Vervolgens vul je daar de benodigde informatie in én upload je het certificaat dat je vindt in je KTV-account bij ‘bewijs’. 

NB: Er worden alleen nascholingspunten verstrekt voor de uren van de module, niet voor eventuele lees- of vertaalopdrachten.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module worden de 9 opnames aan de map 'Opnames' in jouw KTV-account toegevoegd. Je kunt de opnames gedurende 6 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). Je ziet de spreker en de presentatie in beeld. De hand-outs van deze presentaties bevinden zich in de map 'Cursussen' van jouw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 9 uur
Beschikbaarheid opnames: 6 maanden na beschikbaarstelling van de opnames
NB: Je mag maximaal drie maanden verlengen. Je kunt dit in één keer boeken, maar je kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.


Details
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in jouw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 9 hand-outs van de lezingen, een Excel-begrippenlijst, een reader, overig relevant leesmateriaal en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan jouw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 6 maanden na beschikbaarstelling opnames. Een eventueel bijgeboekte verlenging is ook van toepassing op het inleveren van de begrippenlijsten.


Certificaat van deelname:
Je ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van jouw KTV-account tref je ook het evaluatieformulier aan.

Tip 1! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat je weet wat er verwacht wordt.

Tip 2! Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van jouw formulier in te vullen. Je weet dan nog waar het webinar over ging, wat je ervan vond en wat je is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op jouw evaluatieformulier kan zien dat je daadwerkelijk de inhoud van de lezingen hebt beluisterd en begrepen. Je kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

Uit jouw evaluatieformulier moet per lezing blijken:

 • Wat je geleerd hebt;
 • Wat je van de spreker vond;
 • Waar het over ging (in jouw eigen woorden);
 • Hoe de presentatie was opgebouwd;
 • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • In welke mate de inhoud relevant was voor jouw tolk- of vertaalpraktijk.

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Kennisnet kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

Zo ook deze specifieke cursus welke geheel focust op het de geboortezorgsector in Nederland. Deze module omvat informatie die zeer relevant is voor mensen die een baan ambiëren bij een zorgorganisatie of bijvoorbeeld bij de kinderopvang. 

Ook mensen die bezig zijn om hun taalbeheersing op een hoog niveau te brengen en in hun werk te maken krijgen met zwangere vrouwen, en moeders van jonge kinderen etc, kunnen veel baat hebben bij deze cursus.

KTV Kennisnet is door het Bureau Wbtv geaccrediteerd als opleidingsinstelling. Dit betekent dat tolken en vertalers die ingeschreven staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers, permanente educatiepunten kunnen vergaren door het volgen van KTV-scholingsactiviteiten.

geboortezorg
Direct beschikbaar
 • PE 17.5
 • 250,- (excl. BTW)
 • Online

Opties bij deze cursus

 • Ik tolk voor Global Talk: - € 25,00