Strafrechtelijke kennis, procedures en jargon

Deze online module strafrecht is bedoeld voor tolken en vertalers die kennis van het straf(proces)recht willen vergaren of opfrissen. Door middel van deze online module van 14 opgenomen lezingen krijgt de deelnemer een goed inzicht in alle aspecten van het strafrecht. 

Je kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze online module, worden de opnames en documentatie onmiddellijk aan jouw KTV-account toegevoegd. Je hebt 12 maanden de tijd om de opnames te bekijken en - indien je dat wilt - de vertaling van de begrippenlijsten in te leveren.

Deze online module geeft je een geweldige inkijk in het strafrecht. Zowel de inleidende beginselen als verdiepingen van het strafrecht komen aan bod. Hierbij valt te denken aan de veel voorkomende delicten, zoals vernieling en mishandeling, maar ook het jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht wordt toegelicht. Hoe zit het precies met DNA in het strafrecht? Ook de strafuitsluitingsgronden, zoals noodweer worden uitgebreid toegelicht. Wanneer heb je voldoende bewijs? Wanneer mogen dwangmiddelen, zoals voorlopige hechtenis worden toegepast? En hoe gaat het nu precies op een strafrechtzitting. Wat zijn de spelregels? Wat zijn de rechten van slachtoffers?

Dat alles en nog veel meer wordt uitgelegd door Erica uit de Bulten en Jeannette de Vries en dat doen zij zo enthousiast, dat het een plezier is om deze module te volgen met als gevolg dat je daarna een ruim inzicht hebt in de wereld van het strafrecht! Ben je tolk of vertaler in strafzaken? Dan is dit een uitgelezen kans om in één keer 48 specialisatiepunten in het strafrecht te vergaren.

Inhoud

14 online lezingen over strafrecht:

1. Inleiding strafrecht
2. Veel voorkomende delicten
3. Vrijheidsbenemende dwangmiddelen
4. Delict en daderschap
5. Dwangmiddelen voorwerpen, plaatsen, persoonlijke integriteit
6. Bewijsrecht in strafzaken
7. Afdoeningsmodaliteiten
8. Strafuitsluitingsgronden
9. De rol van het slachtoffer in het strafrecht
10. Jeugdstrafrecht
11. Opiumwet en Wet Wapens en Munitie
12. DNA in strafzaken
13. Overtredingen in het strafrecht en overtredingen, misdrijven en gedragingen in de Wegenverkeerswet
14. Procedure tijdens strafrechtzitting

Bij de lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal. Je kunt deze lijsten vertalen naar jouw werktaal en bij KTV inleveren (zie voorbereiding). De lijsten bestaan uit begrippen die in de lezingen voorkomen. De lijsten zijn uiteraard niet uitputtend; indien gewenst kun je zelf termen toevoegen. Je kunt voor de zelf toegevoegde en vertaalde termen geen extra pe-punten registreren. 

Leerdoelen

 • De deelnemer heeft inzicht gekregen in alle aspecten van het strafrecht, zowel in inleidende beginselen als in verdiepingen van het strafrecht.
 • De deelnemer heeft inzicht gekregen in strafrechtelijke procedures en het jargon dat in het strafrecht gangbaar is.
 • Door het bestuderen van de begrippenlijsten krijgt de  deelnemer inzicht in de begrippen die veelvuldig in het strafrecht gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.
 • [Optioneel] Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in een tweede taal krijgt de  deelnemer inzicht in het jargon dat gangbaar is in het strafrecht zoals gebruikt wordt in die vreemde taal. Bovendien krijgt de deelnemer hierdoor meer inzicht in en kennis van de bronnen waar de juiste informatie in de doeltaal te vinden is.

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in jouw KTV-account. Hier zie je diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor jouw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap tref je ook het Instructieblad aan. Lees dit eerst rustig door.

Leesopdracht:

 • Je ontvangt bij de 14 lezingen een digitaal portfolio. Dit is achtergrondinformatie die door de docenten relevant geacht wordt bij elk onderwerp. De aangeleverde literatuur wordt aangemerkt als verplicht (18 pe).

Vertaalopdracht (optioneel)

 • Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 14 lijsten (2001 begrippen, 8 pe-punten). Graag de 14 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden in jouw KTV-account. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. Je hebt 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.
 • Werk je met twee vreemde talen en wil je in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boek je deze uitbreiding van de module via deze pagina. Je ontvangt dan een extra certificaat met 8 pe-punten.
 • Indien u de vertaalopdracht niet gaat maken, stuur dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.
 • De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door jou vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

 

Evaluatie

Tip! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat je weet wat er verwacht wordt.
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.
Uit jouw evaluatieformulier moet blijken:

 

 • Wat je geleerd hebt;
 • Wat je van de spreker vond;
 • Waar het over ging (in jouw eigen woorden);
 • Hoe de presentatie was opgebouwd;
 • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • In welke mate de inhoud relevant was voor jouw tolk- of vertaalpraktijk.

Jeannette de Vries en Erica uit de Bulten zijn beiden 15 jaar werkzaam geweest als parketsecretaris bij het arrondissementsparket Oost-Nederland. In die functie hebben zij strafzaken van verschillende soorten misdrijven behandeld waarin zij zelfstandig afdoeningsbeslissingen namen. Ook hebben zij beiden als kwaliteitsfunctionaris 5 jaar bij de Nationale Politie gewerkt. Erica is nu adviseur Beleid en Strategie bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en Jeannette werkt als juridisch docent bij de politieacademie Apeldoorn. Door deze werkervaringen kunnen zij veel voorbeelden geven uit de praktijk van zowel Openbaar Ministerie als politie en dat hebben zij ook in de presentaties verwerkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
22,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
18,00
Vertaalopdracht
6,50
Totaal
46,50

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
46,50
Verhoortolk
46,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
categorie 2, zie opmerking
Categorie
 
Contacturen
22,000
Totaal
22,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. Je dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • Je kunt aangeven dat je de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvang je een certificaat met 40 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd.
 • Indien je de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boek je dit via deze pagina. Je ontvangt dan een apart certificaat met 6,50 extra pe-punten.

Voor RTGS:

Deze online lesmodule is door Stichting RTGS goedgekeurd in categorie 2. 

Tolken NGT en schrijftolken kunnen deze nascholing indienen bij RTGS door een overige activiteit aan te maken en daarbij ‘individuele aanvraag’ te kiezen. Vervolgens vul je daar de benodigde informatie in én upload je het certificaat dat je vindt in je KTV-account bij ‘bewijs’. 

NB: Er worden alleen nascholingspunten verstrekt voor de uren van de module, niet voor eventuele lees- of vertaalopdrachten.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module  worden de 14 opnames aan de map 'Opnames' in jouw KTV-account toegevoegd. Je kunt de opnames gedurende 12 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). Je ziet de spreker en de presentatie in beeld. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van jouw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 22 uur
Beschikbaarheid opnames: 12 maanden na beschikbaarstelling van de opnames
NB: Je mag maximaal drie maanden verlengen. Je kunt dit in één keer boeken, maar je kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.


Details
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in jouw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 14 lespakketten met daarin de hand-out van de lezing en de bijbehorende literatuur, een Excel-begrippenlijst en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan jouw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames. Een eventueel bijgeboekte verlenging is ook van toepassing op het inleveren van de begrippenlijsten.


Certificaat van deelname:
Je ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van jouw KTV-account tref je ook het evaluatieformulier aan. Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van jouw formulier in te vullen. Je weet dan nog waar het webinar over ging, wat je ervan vond en wat je is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op jouw evaluatieformulier kan zien dat je daadwerkelijk de inhoud van de lezingen hebt beluisterd en begrepen. Je kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Kennisnet worden speciaal ontwikkeld t.b.v. tolken en vertalers, maar kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

Zo ook deze specifieke cursus welke geheel focust op het Nederlandse strafrecht. Deze module omvat informatie die zeer relevant is voor mensen die een baan ambiëren bij een van de partners van de Nederlandse strafrechtketen.

Ook mensen die bezig zijn om hun taalbeheersing op een hoog niveau te brengen en in hun werk te maken krijgen met vluchtelingen of de asielprocedure, kunnen veel baat hebben bij deze cursus.

KTV Kennisnet is door het Bureau Wbtv geaccrediteerd als opleidingsinstelling. Dit betekent dat tolken en vertalers die ingeschreven staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers, permanente educatiepunten kunnen vergaren door het volgen van KTV-scholingsactiviteiten.

Strafrecht
Direct beschikbaar
 • PE 46.5
 • 682,49 (excl. BTW)
 • Online