Online lesmodule Familierecht

Tolken en vertalers worden in de praktijk ingezet op het moment dat inwoners van Nederland met een niet-Nederlandse achtergrond verdwalen in de regels en regelingen (en de vele uitzonderingen hierop) die gelden in Nederland. De Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot het familierecht is fundamentele kennis voor de (juridische) tolk of vertaler. Met deze online lesmodule komt u alles te weten over erfrecht, bewindvoering, echtscheiding (ook internationaal), adoptie en nog veel meer!

U kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze zelfstudiemodule, worden de opnames en documentatie binnen 24 uur aan uw KTV-account toegevoegd. U heeft 12 maanden de tijd om de module af te ronden.

Programma

Weet u het antwoord op deze vragen?

 • Hoe ontstaat bloedverwantschap in juridische zin tussen twee personen?
 • Is co-ouderschap altijd een 50/50-regeling in de verdeling van de zorg?
 • Wat zijn de vereisten voor een rechtsgeldig opgesteld codicil?
 • Zijn stiefouders ook verplicht bij te dragen als een stiefkind op hun adres is ingeschreven?
 • Wat is litispendentie?

Is uw antwoord 'nee' of weet u het niet zeker? Dan kunt u door het boeken van deze module het antwoord achterhalen op deze en nog veel meer kwesties van familierechtelijke cq. juridische aard. 

Inhoud

Deze zelfstudiemodule bevat 12 online lezingen over procedures en jargon die in het familierecht aan de orde zijn, uitgebreide begrippenlijsten in de Nederlandse taal en achtergrondinformatie. De module is uitermate geschikt voor wie zich in deze interessante materie wil verdiepen.

Lezingen:

 • Alimentatie/levensonderhoud
 • Adoptie
 • Afstammingsrecht & erkenning/ontkenning vader- en moederschap
 • Huwelijk & Geregistreerd partnerschap
 • Echtscheiding (inclusief mediation) en boedelverdeling
 • (Ouderlijk) gezag, zorg en omgang en co-ouderschap (evt. uithuisplaatsing)
 • Burgerlijke stand
 • Naamrecht
 • Erfrecht
 • Ondercuratelestelling, bewindvoering en mentorschap
 • Internationaal scheiden
 • Kinderontvoering

Bij alle lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal. U kunt de uitdaging aangaan om deze naar uw werktaal te vertalen en bij KTV in te leveren (zie voorbereiding). Een goede manier om u extra in alle onderwerpen te verdiepen en uw lexicon voor uw vertaal- en tolkwerk in het familierecht op orde te hebben. De lijsten bestaan uit begrippen die in de lezingen voorkomen. De lijsten zijn uiteraard niet uitputtend; indien gewenst kunt u zelf termen toevoegen. U kunt voor de zelf toegevoegde en vertaalde termen geen extra pe-punten registreren.

Leerdoelen

- De tolk/vertaler heeft zich zo veel mogelijk het jargon en de nuances ervan die in het familierecht gebruikt worden, eigen gemaakt.

- De tolk/vertaler heeft inzicht gekregen in de procedures die in het familierecht gevolgd moeten worden.

- Door het bestuderen van de begrippenlijsten heeft de tolk/vertaler inzicht gekregen in de begrippen die veelvuldig in het kader van familierecht gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.

- Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in de doeltaal heeft de tolk/vertaler inzicht gekregen in het jargon in het familierecht zoals gebruikt wordt in de doeltaal. Bovendien heeft de tolk/vertaler hierdoor meer inzicht gekregen in waar de juiste informatie in de doeltaal te vinden is.

Voertaal

Nederlands.

Instapniveau

Iedereen die meer wil weten over familierecht is welkom om deze module te boeken.

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in uw KTV-account. Hier ziet u diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor uw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap treft u ook het Instructieblad aan. Leest u dit eerst rustig door.

Leesopdracht:

 • U ontvangt bij de 12 lezingen een digitaal portfolio. Dit is achtergrondinformatie die door de docenten relevant geacht wordt bij elk onderwerp. De aangeleverde literatuur wordt aangemerkt als verplicht en bedraagt 345 pagina's (17,25 pe).

Vertaalopdracht (optioneel)

Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 12 lijsten, in totaal 979 begrippen. Graag de 12 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden in uw KTV-account. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. U heeft 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.

Werkt u met twee vreemde talen en wilt u in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boekt u deze uitbreiding van de module via deze pagina. U ontvangt dan een extra certificaat met 4 pe-punten.

Indien u de vertaalopdracht niet gaat maken, stuurt u dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.

De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door u vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Evaluatie

Tip! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat u weet wat er verwacht wordt.
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.
Uit uw evaluatieformulier moet blijken:

 • Wat u geleerd heeft;
 • Wat u van de spreker vond;
 • Waar het over ging (in uw eigen worden);
 • Hoe de presentatie was opgebouwd;
 • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • In welke mate de inhoud relevant was voor uw tolk- of vertaalpraktijk.

Alimentatie/levensonderhoud

Elea van Baarle

Adoptie

Nadja van Voorst

Afstammingsrecht & erkenning/ontkenning vader- en moederschap

Nadja van Voorst

Huwelijk & Geregistreerd partnerschap

Lieke Zwanenburg

Echtscheiding (incl. mediation) en boedelverdeling

Lieke Zwanenburg

(Ouderlijk) gezag, zorg en omgang en co-ouderschap
(evt. uithuisplaatsing)

Elea van Baarle

Burgerlijke stand

Léon Evers

Naamrecht

Léon Evers

Erfrecht

Pauline Hentenaar

Ondercuratelestelling, bewindvoering en mentorschap

Danielle Knoef

Internationaal scheiden

Sandra Verburgt

Kinderontvoering

Sandra Verburgt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
17,25
Voorbereiding
 
Leesopdracht
17,25
Vertaalopdracht
4,00
Totaal
38,50

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

 Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. U dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • U kunt aangeven dat u de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvangt u een certificaat met 34,5 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd.
 • Indien u de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boekt u dit via deze pagina. U ontvangt dan een apart certificaat met 4 extra pe-punten.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module  worden de 12 opnames aan de map 'Opnames' in uw KTV-account toegevoegd. U kunt de opnames gedurende 12 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). U ziet de spreker en de presentatie in beeld. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van uw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 17 uur en 22 minuten

Beschikbaarheid opnames: 12 maanden na beschikbaarstelling van de opnames
NB: U mag maximaal drie maanden verlengen. U kunt dit in één keer boeken, maar u kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.


Details 
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in uw KTV-account. De documentatie bestaat uit 12 lespakketten met daarin de hand-out van de lezing en de bijbehorende literatuur, een Excel-begrippenlijst en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan uw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames


Certificaat van deelname:
U ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 

Let op! Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. U dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van). U kunt wel aangeven dat u de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvangt u een certificaat met 34,5 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van uw KTV-account treft u ook het evaluatieformulier aan. Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van uw formulier in te vullen. U weet dan nog waar het webinar over ging, wat u ervan vond en wat u is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op uit uw evaluatieformulier kan zien dat u daadwerkelijk de inhoud van de lezingen heeft beluisterd en begrepen. U kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

 

STAP-subsidie

Voor deze bijscholingsactiviteit kun je STAP-budget aanvragen. Via de knop ‘STAP aanvragen’ vraag je een aanmeldbewijs aan. Dit heb je nodig om de STAP-subsidie aan te vragen bij UWV (via www.uwv.nl/stap). Op deze webpagina lees je alle informatie over de STAP-subsidie en kun je de veelgestelde vragen doornemen. Het belangrijkste is in ieder geval dat je op de eerste dag van de volgende aanvraagperiode vóór 10:00 uur achter jouw computer zit met je aanmeldbewijs en je DigiD. Veel succes!

Direct beschikbaar
 • PE 38.5
 • 599,- (excl. BTW)
 • Online