Institutionele kennis, procedures en jargon

Het werken voor de verplichte afnemers van Rbtv-tolken stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond en kaders van de gespreksvoerders begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen. Dit is een online module van 17 lezingen.

Je kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze online module, worden de opnames en documentatie binnen 24 uur aan jouw account (Mijn KTV) toegevoegd. Je hebt 12 maanden om de module af te ronden.

17 online lezingen over procedures, protocollen en jargon van instellingen die op regelmatige basis tolken inzetten binnen diverse sectoren:

 1. Politie & Justitie 
 2. Bijzondere eenheden (politie)
 3. Centrale en decentrale overheden
 4. Rechtspraak
 5. Gezondheidszorg
 6. GGZ & maatschappelijk werk
 7. Jeugdzorg
 8. Onderwijs
 9. Volksverzekeringen
 10. Werknemersverzekeringen
 11. Arbeid
 12. Verbintenissen
 13. Vreemdelingenketen
 14. Mensenhandel en mensensmokkel
 15. FIOD: kaders en werkprocessen
 16. Wraking van de tolk*
 17. Tolken in een penitentiaire inrichting*

Bij de eerste 15 lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal.

* Bij deze webinars hoort geen begrippenlijst


In de begrippenlijsten komen termen voor die gedurende de lezing voorkomen en die in het leesmateriaal te vinden zijn. De lijsten zijn niet uitputtend; je kunt zelf termen toevoegen indien gewenst. Je kunt voor de zelf toegevoegde termen geen extra pe-punten registreren.

Leerdoelen

 • De deelnemer krijgt inzicht in de procedures, protocollen en het jargon van Nederlandse instellingen.
 • De deelnemer krijgt inzicht in de achtergrond en de kaders van ambtelijke gespreksvoering en kan ze in de juiste context plaatsen.
 • Door het bestuderen van de begrippenlijsten krijgt de deelnemer inzicht in de begrippen die veelvuldig in instellingen binnen diverse sectoren gebruikt worden en kan deze ook op een adequate manier toepassen.
 • Door het zoeken naar equivalente uitdrukkingen in een vreemde taal krijgt de deelnemer inzicht in het jargon dat gangbaar is in diverse Nederlandse sectoren/instellingen t.o.v. het jargon uit het moederland van de deelnemer of land waar een tweede taal van de deelnemer gesproken wordt. Bovendien krijgt de deelnemer hierdoor meer inzicht in en kennis van de bronnen waar de juiste informatie in de doeltaal te vinden is.

Voertaal

Nederlands

Leesopdracht

Ga naar de map Cursussen in jouw KTV-account. Hier zie je diverse pictogrammen staan: Documentatie, Evaluatie en Cursusinformatie. Hier bevindt zich alle nodige informatie voor jouw opdrachten en voorbereiding. In de documentatiemap tref je ook het Instructieblad aan. Lees dit eerst rustig door.

Leesopdracht:

 • Je ontvangt van de eerste 15 opnames een digitaal portfolio. Dit is achtergrondinformatie die door de docenten relevant geacht wordt bij elk onderwerp. Een deel van de aangeleverde literatuur wordt aangemerkt als verplicht en bedraagt 427 pagina's (21,25 pe).

Vertaalopdracht (optioneel)

 • Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 15 lijsten, in totaal 2323 begrippen. Graag de 15 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden in jouw KTV-account. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. Je hebtt 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten in te sturen.
 • Werk je met twee vreemde talen en wil je in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren, dan boek je deze uitbreiding van de module via deze pagina. Je ontvangt dan een extra certificaat met 8,50 pe-punten.
 • Indien je de vertaalopdracht niet gaat maken, stuur dan een bericht naar e-administratie@ktv-kennisnet.nl om dit te melden.
 • De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door jou vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

 

Evaluatie

Tip! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat je weet wat er verwacht wordt.
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.
Uit jouw evaluatieformulier moet blijken:

 

 • Wat je geleerd hebt;
 • Wat je van de spreker vond;
 • Waar het over ging (in jouw eigen woorden);
 • Hoe de presentatie was opgebouwd;
 • Een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • In welke mate de inhoud relevant was voor jouw tolk- of vertaalpraktijk.

 

Centrale en decentrale overheden Mark Lemmens
Rechtspraak Renate de Wit-Brugman
Politie & OM Wouter den Brave
Bijzondere eenheden (politie) Wouter den Brave
Vreemdelingenrecht Wytzia Raspe
Gezondheidszorg Hugo Bakker
GGZ & maatschappelijk werk Hanneke Bot
Jeugdzorg Antonietta Perini 
Onderwijssysteem Ingrid Bruin
Arbeid Rolf Bindels
Werknemersverzekeringen Margo Kok 
Volksverzekeringen Margo Kok 
Verbintenissen Renate de Wit-Brugman
Mensenhandel en mensensmokkel Gert Buist
FIOD: kaders en werkprocessen Serkan Karademir
Tolken in de PI* Suïntha Uiterwaal
Wraking van de tolk*  Margo Bink

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
29,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
21,25
Vertaalopdracht
8,50
Totaal
58,75

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk of vertaler in strafzaken
Contacturen
7,00
Leesopdracht
4,75
Vertaalopdracht
4,50

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. Je dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • Je kunt aangeven dat je de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvang je een certificaat met 50,25 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd.
 • Indien je de begrippenlijsten in twee vreemde talen wilt vertalen, boek je dit via deze pagina. Je ontvangt dan een apart certificaat met 8,50 extra pe-punten.

Details van deze reeks opnames:

Na aankoop van deze reeks worden de 17 opnames aan de map 'Opnames' in jouw KTV-account toegevoegd. Je kunt de opnames gedurende 12 maanden openen en afspelen.

Duur: (12 x 2 uur) + (5 x 1 uur)

Beschikbaarheid opnames:
 12 maanden na beschikbaarstelling opnames
NB: Je mag maximaal drie maanden verlengen. Je kunt dit in één keer boeken, maar je kunt ook drie keer één maand verlengen. Klik hier voor meer informatie over deze mogelijkheid. Bij het boeken van meerdere verlengingen geldt dat deze aaneengesloten moeten plaatsvinden, en iedere verlenging moet aangevraagd worden binnen de koppelingstermijn van de opnames.

Inleveren vertaalde lijsten: 12 maanden na beschikbaarstelling opnames. Een eventueel bijgeboekte verlenging is ook van toepassing op het inleveren van de begrippenlijsten.

Documentatie: 17 hand-outs in PDF, 15 begrippenlijsten en literatuur (na aankoop beschikbaar in Mijn KTV)
Aantal PE: 29 voor het beluisteren van de opnames + 21,25 voor de leesopdrachten + 8,50 voor het inleveren van de vertaalde begrippenlijsten (zie tab 'Punten' en tab 'Voorbereiding')
Certificaat van deelname: ja, per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht en het invullen van het evaluatieformulier. 


Let op!

 • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. Je dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
 • Je kunt aangeven dat je de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvang je een certificaat met 50,25 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.
 • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft gevormd. Zie Voorbereiding.


Hoe werkt het bekijken van opnames?
Om een opname te bekijken, heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) nodig. 
Bij opnames is de hand-out en het beeld van de spreker zichtbaar. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van jouw KTV-account. 

KTV verbindt taal en beroep met als doel hindernissen weg te nemen die taal bij de uitoefening van het beroep kan opwerpen. Want wanneer taal geen obstakel vormt voor het overbrengen van informatie, komt de inhoud van de informatie volledig tot zijn recht.

De scholingsactiviteiten van KTV Kennisnet zijn speciaal ontwikkeld t.b.v. tolken en vertalers, maar kunnen en mogen door iedere burger worden bijgewoond, mits hij de voertaal van de activiteit op voldoende niveau beheerst en minimaal over hbo-denkniveau beschikt. De inhoud van de scholingsactiviteiten – welke doorgaans op academisch niveau wordt aangeboden - is geschikt voor iedereen die de aangeboden kennis en vaardigheden van meerwaarde acht voor zijn of haar ontwikkeling en arbeidsmarktpositie. De inhoud van het scholingsaanbod van KTV is sterk gericht op de taal- en communicatiesector, maar omdat taalvaardigheid op hoog niveau de kennis van vakjargon impliceert, behelst een groot deel van het scholingsaanbod ook specifieke vakkennis uit diverse andere sectoren.

Zo ook deze specifieke cursus welke geheel focust op de Institutionele kennis, procedures en jargon binnen de Nederlandse maatschappij. Deze module omvat informatie die zeer relevant is voor de algemene kennis van statushouders die tot de Nederlandse arbeidsmarkt willen toetreden of voor mensen die een mbo-opleiding hebben gevolgd en binnen de arbeidsmarkt willen doorgroeien naar hbo-functies.

Ook mensen die bezig om hun taalbeheersing op een hoog niveau te brengen en in de zakelijke sector werkzaam willen zijn, kunnen veel baat hebben bij deze cursus.

KTV Kennisnet is door het Bureau Wbtv geaccrediteerd als opleidingsinstelling. Dit betekent dat tolken en vertalers die ingeschreven staan in het Register voor beëdigde tolken en vertalers, permanente educatiepunten kunnen vergaren door het volgen van KTV-scholingsactiviteiten.

"Met veel plezier heb ik deelgenomen aan de module 'Institutionele kennis, procedures en jargon'. De introducties van diverse ter zake doende vakgebieden zijn geschikt voor zowel tolken als vertalers. Een onverwacht hoogtepunt was voor mij overigens de webinar over arbeidsrecht. Zonder daar voorafgaand enige affiniteit mee te hebben, is mijn interesse voor deze tak na deze uitstekende presentatie van 0 naar 100% toegenomen. Een aanrader!"

"Kundige docenten, veel praktijkvoorbeelden, geen tijdverlies. Naslagwerk en terminologielijsten voor later gebruik. Veel praktische informatie voor vertalers en vooral relevant voor tolken, in het bijzonder interessant de twee laatste webinars over wraking van de tolk en tolken in penitentiaire inrichtingen." (Reactie F.J. Mica - 24 april 2018)

"The webinars were very well structured and packed a great deal of information into (mostly) two-hour sessions. They will certainly help me as a translator who spends a lot of his working hours on 'overheidsopdrachten'. Translating the relevant terms made it easier to retain them."

Direct beschikbaar
 • PE 58.75
 • 595,- (excl. BTW)
 • Online