Telefonisch tolken: wat maakt het lastig?

Telefonisch tolken is een zware functie waarin taal, assertiviteit, integriteit en concentratie een belangrijke rol spelen. Tijdens deze training worden de lastige aspecten van deze tolktechniek besproken en geoefend. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw telefonische tolkdiensten voor jou en jouw klant zo prettig mogelijk verlopen?

Telefonisch tolken vergt meer focus en verbale assertiviteit

Wanneer je telefonisch tolkt vanuit je eigen kantoor ben je meer een 'tolkmachine' dan wanneer je bij een gesprek aanwezig bent. Door de afstand, de onzichtbaarheid, het niet kunnen gebruiken van jouw lichaamstaal en het niet kunnen zien van de lichaamstaal van de ander, ben je volledig afhankelijk van de verbale boodschap en je eigen stem. Deze werksituatie vergt andere vaardigheden van je als tolk én zorgt voor andere tolkdilemma's en frustraties dan wanneer je erbij zit. Tijdens deze training gaan we focussen op alle facetten van deze werkmethode.

Een veel gehoorde opmerking tijdens de KTV-trainingen over gesprekstolken is dat de gedragscode niet goed uitvoerbaar is bij het telefonisch tolken. Tijdens deze training gaan we onderzoeken welke opties en alternatieven je hebt om je gedragscode toch zo goed en zo kwaad als het kan toe te passen. Ook hierbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen: een tolk moet inzetten op preventief handelen bij aanvang van het tolkgesprek en verbaal assertief communiceren wanneer het nodig is om te interrumperen. 

'Een erg sterk punt van deze training vond ikzelf dat elk van ons daadwerkelijk een praktijksituatie ging oefenen, aan de hand van lastige of confronterende situaties die elke tolk van te voren even op papier moest zetten.'

Lesschema

Opbouw van de training

De training begint met een bijzondere kennismakingsoefening. Een ervaring. 

Vervolgens gaan we focussen op de kenmerken van telefonisch tolken en bespreken we

 • de toepassing van de gedragscode bij telefonisch tolken;
 • aspecten van verbale/non-verbale communicatie;
 • stemperceptie; en
 • werkomstandigheden bij telefonisch tolken.

Vervolgens worden gesprekssituaties in scène gezet met een trainingsacteur. Ook de deelnemers spelen hierbij een rol, zowel als tolk als gespreksvoerder. In de rol van gespreksvoerder kom je tot inzicht welke behoeften afnemers hebben jegens jou als tolk en leer je je te verplaatsen in de rol van de afnemer van jouw tolkdiensten. Vooraf en tijdens de training worden lastige telefonische tolksituaties geïnventariseerd. De dilemma's worden per thema gecategoriseerd in oefenmodules:

 • preventief handelen;
  • het introduceren van de werkwijze van de tolk bij telefonisch tolken;
  • inventarisatie van omstandigheden.
 • assertief communiceren & transparant interrumperen bij;
  • mensen praten maar door;
  • mensen praten door de tolk heen;
  • er zitten meerder mensen in de gespreksruimte en onderling wordt er geen rekening gehouden met de tolk;
  • boze en verdrietige gespreksvoerders;
  • snel of onduidelijk sprekende gespreksvoerder;
  • etc
 • zelfzorg en grenzen stellen:
  • pauzes;
  • geluidskwaliteit;
  • opdracht weigeren.

 

Bij deze training ontvang je tevens de Online lesmodule tolkhouding en tolkethiek ter waarde van 195 euro (6pe). De module wordt aan jouw account gekoppeld vanaf het moment dat er voldoende mensen zijn aangemeld voor de training. 

Leerdoelen

Door middel van gestructureerde feedbackoefeningen zullen de rollenspelen worden nabesproken. De tolken worden niet beoordeeld; wel worden zij aandachtig waargenomen en krijgen zij terugkoppeling over het effect dat een bepaalde werkwijze veroorzaakt. Aandacht wordt besteed aan het herkennen van grenzen, vooroordelen, tolkstijl en assertiviteit.

Deze interactieve werkmethodes leveren groot inzicht in de mogelijkheden en flexibiliteit waarover een tolk beschikt tijdens zijn werkzaamheden als telefonisch gesprekstolk. Rondom de feedbackrondes en de overige oefeningen is er voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Relevantie

Wanneer je telefonisch tolkt vanuit je eigen kantoor ben je meer een 'tolkmachine' dan wanneer je bij een gesprek aanwezig bent. Door de afstand, de onzichtbaarheid, het niet kunnen gebruiken van jouw lichaamstaal en het niet kunnen zien van de lichaamstaal van de ander, ben je volledig afhankelijk van de verbale boodschap en je eigen stem. Deze werksituatie vergt andere vaardigheden van je als tolk én zorgt voor andere tolkdilemma's en frustraties dan wanneer je erbij zit.

Voertaal

Nederlands en eventuele werktalen van deelnemers.

Instapniveau

Tolken die ervaring hebben met telefonisch tolken.

Leesopdracht

In jouw documentatiemap tref je een leuk artikel aan: Waarom klinkt je eigen stem anders als je hem terughoort?

Schrijfopdracht

Schrijf op maximaal één A4'tje wat voor jou de meest lastige telefonische tolkdienst is geweest. Een tolkdienst waar je niet met een fijn gevoel aan terugdenkt. Een tolkdienst waarvan je denkt 'hoe had ik dit nou kunnen voorkomen?' of 'wat had ik anders kunnen doen?'. Je kan jouw inbreng uploaden via Mijn KTV. 

Marijke Roelofsen groeide op in Portugal en studeerde aan de Universiteit Groningen. Na de SIGV-gerechtstolkenopleiding startte zij in 2002 haar werkzaamheden als zelfstandig beëdigd tolk Portugees. De grote toestroom van vluchtelingen uit Angola zorgde voor meerdere jaren fulltime tolken in de asielketen. Daarnaast breidde Marijke haar werkzaamheden uit met tolkdiensten voor het notariaat, politie, rechtbanken, bedrijven en particulieren. Het meeste plezier ondervindt zij bij het tolken voor publieke of private delegaties en het simultaan tolken van congressen. Vanuit haar passie voor communicatie en mensenwerk volgde zij de opleiding tot mediator, Eigen Krachtcoördinator en intervisiefacilitator. 
In 2009 richtte zij samen met een aantal collega’s de Taalkring Portugees op en in 2010 KTV Kennisnet samen met haar compagnon Sandra Florindo. Haar tolk-, training- en bemiddelingservaring combineert zij in dynamische tolkvaardighedentrainingen waarbij iedere cursist op zijn eigen ontwikkelingsniveau de volgende leerstappen aangereikt krijgt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Totaal
6,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Je ontvangt bij deze training de Online lesmodule tolkethiek en tolkhouding. Deze bestaat uit vijf online lezingen van in totaal 6 uur. Als je deze opnames beluistert, krijg je een afzonderlijk certificaat van deelname ter waarde van 6 pe-punten.

Cursuslocatie

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving


Praktische informatie
 • Kleine groep van maximaal 12 deelnemers.
 • Catering bij de prijs inbegrepen.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur
 • Om milieuvriendelijke redenen print KTV de digitaal aangeleverde bestanden (zie Mijn KTV) niet voor je uit. 

 

Details over de reeks opnames 'Tolkhouding en tolkethiek'
Vanaf het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn voor de training worden de 5 opnames van de lesmodule 'Tolkhouding en tolkethiek' aan de map 'Opnames' in jouw KTV-account toegevoegd. Je kunt de opnames vervolgens gedurende 6 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). Je ziet de spreker en de presentatie in beeld. 

Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat je de opname afspeelt. Zo kun je gemakkelijk aantekeningen maken en heb je een referentie om jouw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 5 uur en 58 minuten
Beschikbaarheid opnames: 6 maanden na beschikbaarstelling van de opnames

Details over de documentatie:
Na koppeling van de module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in jouw KTV-account (bekijk de cursusinhoud).  De documentatie bestaat uit 5 hand-outs van de lezingen en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan jouw account. Desgewenst kunt het boek Tolktechnieken en Deontologie: een praktische handleiding voor gesprekstolken aanschaffen als naslagwerk. Hierin worden ook diverse oefeningen beschreven en voorbeelden van notatietechniek gegeven.


Het evaluatieformulier van de online lesmodule
In de map ‘Cursussen’ van jouw KTV-account treft je ook het evaluatieformulier aan.

Tip 1! Bekijk vooraf het evaluatieformulier, zodat je weet wat er verwacht wordt.

Tip 2! Het is aanbevolen om na iedere lezing een stukje van jouw formulier in te vullen. Je weet dan nog waar de lezing over ging, wat je ervan vond en wat je is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op uit jouw evaluatieformulier kan zien dat je daadwerkelijk de inhoud van de lezingen heeft beluisterd en begrepen. Je kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

Uit jouw evaluatieformulier moet per lezing blijken:

 • wat je geleerd hebt;
 • wat je van de spreker vond;
 • waar het over ging (in jouw eigen woorden);
 • hoe de presentatie was opgebouwd;
 • een aantal voorbeelden die de spreker noemde ter illustratie;
 • in welke mate de inhoud relevant was voor jouw tolkpraktijk.

 

Certificaat van deelname:
Je ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na deelname aan de trainingsdag. Voor de module ontvangt je separaat een certificaat na het bekijken van de vijf opnames en het invullen van het evaluatieformulier. 


Op de inschrijving voor deze training zijn de Algemene Voorwaarden van KTV van toepassing. Je kunt deze online raadplegen. De annuleringsvoorwaarden lees je in artikel 4. 

'Zeer leerzaam! Ik ben me bewuster geworden van mijn rol als tolk.'

'Heel fijn om realistische situaties (moeilijke) situaties te oefenen.'

'Een erg sterk punt van deze training vond ikzelf dat elk van ons daadwerkelijk een praktijksituatie ging oefenen, aan de hand van lastige of confronterende situaties die elke tolk van te voren even op papier moest zetten.'

'De trainer gaf heel veel praktische tips. Alles werd rustig en duidelijk uitgelegd en er was voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Het oefenen van casussen met behulp van een acteur werd ontspannen begeleid.'

'Ook vond ik de tips handig die ik kreeg met betrekking tot notities maken en geheugentraining. Het rollenspel helpt je te wapenen in situaties die je in de praktijk tegenkomt.'

'Het was ook leerzaam om te zien hoe collega's met probleemsituaties omgaan.'

'Het oefenen met de andere cursisten en de acteur was leerzaam.'

'Sluit heel goed aan bij de praktijk!'

 

Telefonisch tolken: wat is er moeilijk aan?
Datum: 22 nov. 2024
 • PE 6
 • van 09:30 tot 17:00
 • 245,- (excl. BTW)
 • Nijkerk