Veiligheid binnen jeugdzorg

In dit twee uur durende webinar zal uitleg gegeven worden over wat kindermishandeling is, wat de signalen en de gevolgen zijn. Daarbij zullen de stappen van de meldcode behandeld worden en de verantwoordelijkheid van de professional en de tolk in de jeugdzorg toegelicht worden. Dit webinar is het vierde en laatste deel van de webinarserie ‘Tolken in de jeugdzorg’ (start/is gestart op 24 september). Alle tolken zijn welkom om deel te nemen, maar je moet zelf de vertaalslag maken naar jouw werktaal.

Leeraspecten:
Voor tolken die tolkdiensten binnen de jeugdzorg verrichten is het goed om te weten wat verstaan wordt onder kindermishandeling en wat dit vraagt van de aanpak van de professional binnen de jeugdzorg. Doel is dat tolken met deze achtergrondinformatie beter kunnen plaatsen welke problematiek er speelt binnen de jeugdzorg.

Inhoud:
Jaarlijks wordt 1 op de 30 kinderen mishandeld. De wet verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geeft professionals handvatten wat te doen bij signalen van kindermishandeling. Op basis van de meldcode wordt informatie gegeven over wat kindermishandeling is, wat de signalen en gevolgen zijn en wat een professional binnen de jeugdzorg moet en kan doen om kinderen veilig op te laten groeien.

Kindermishandeling is een breed begrip en tijdens de webinar zal dit verder worden uitgediept. Veel mensen denken bij mishandeling aan fysieke mishandeling, echter bestaat er ook emotionele mishandeling en seksueel misbruik. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende termen die gebruikt worden binnen de jeugdzorg en de betekenis hiervan. Zo kunnen gesproken taaltolken de veel gebruikte termen zo goed mogelijk uitleggen. 

Leerdoelen:

  • Tolk weet wat de definitie van kindermishandeling is.
  • Tolk weet wat signalen van kindermishandeling zijn.
  • Tolk kent de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Tolk weet wat de gevolgen van kindermishandeling zijn op korte en lange termijn.
  • Tolken weten wat de verantwoordelijkheid van een professional in de jeugdzorg is in het signaleren en stoppen van kindermishandeling.

Dit webinar is onderdeel van de webinarserie 'Tolken in de jeugdzorg' (start/is gestart op 24 september).

Natalie Brandenburg:
'Inmiddels werk ik 19 jaar in de zorg. Ik ben begonnen in de volwassenenpsychiatrie en heb al snel de overstap gemaakt naar de jeugdzorg, waar mijn passie ligt. De eerste paar jaar heb ik dit gedaan binnen de residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie en alweer 15 jaar geleden maakte ik de overstap naar het gedwongen kader. Ik ben zowel binnen de jeugdbescherming als de jeugdreclassering actief geweest als werker bij verschillende gecertificeerde instellingen, waarvan 8 jaar voor de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, onderdeel van Partners voor Jeugd.

In 2022 heb ik binnen Partners voor Jeugd de overstap gemaakt naar Expect Jeugd en ben daar als trainer gestart. In eerste instantie deed ik dit naast mijn werk als jeugdbeschermer en sinds oktober 2023 ben ik fulltime werkzaam als trainer. Ik ben trots op het werk en de werkers binnen de jeugdzorg en voel een sterke binding met zowel de doelgroep als met de werkers. Dit maakt dat ik ervan geniet om aan de slag te gaan met onderwerpen die leven in het werkveld en het toerusten van zorgmedewerkers om hun werk met plezier en zelfvertrouwen uit te kunnen voeren.'

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
33853
Categorie
 
Contacturen
2,000
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

Inloggen
Je ontvangt ruim voor de start van het webinar eenmalig een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat je dit kunt bijwonen. Bewaar dit bericht goed en/of registreer gelijk; je ontvangt dan namelijk 24 uur én 1 uur voor aanvang van het webinar een melding/herinnering vanuit Zoom.

Opname
Je ontvangt de opname van het webinar uiterlijk 24 uur nadat het livewebinar heeft plaatsgevonden. Je kunt de opname gedurende 7 dagen afspelen via de map 'Opnames' in Mijn KTV. Tijdens de opnames kun je géén vragen stellen aan de spreker.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat én nascholingspunten van de stichting RTGS is het vereist dat je
1) het livewebinar volledig volgt of binnen 7 dagen de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heb je slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 15 okt. 2024
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 75,- (excl. BTW)
  • Online