Tweedaagse training voor interceptietolken

De tolk die interceptiewerk doet blijft dit meestal doen, niets is immers mooier en spannender dan heimelijk meeluisteren met criminelen. Het bijzondere aan dit werk is dat je niet alleen letterlijk tolkt, maar ook de tapcoördinator voorziet van advies. Je zet immers jouw deskundigheid in bij een opsporingsonderzoek. Tijdens deze tweedaagse training leer je te luisteren naar gesprekken zoals je nog niet eerder hebt gedaan. Je tolkt niet alleen wat er wordt gezegd, maar ook de bedoeling. En dan wordt er ook nog van je verwacht of je het in correct Nederlands omschrijft in de verschillende programma's. We leren het je graag!

Tijdens deze intensieve training verdeeld over twee dagen neemt de trainer je mee in het interpreteren van gesprekken, de context en de verwerking in de systemen.

De training is gemaakt volgens het nationaal tapprotocol en behelst onder andere geheimhouders, mastgegevens, het prepareren van de opdracht en het complete juridische kader. Op zoek naar een nieuwe uitdaging in jouw tolkwerkzaamheden? Deze training is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met dit type werkzaamheden. Zowel ervaren als onervaren tolken zullen veel opsteken van deze training.

NB: op 14 november verzorgt Meike de Boer een interessant webinar over het transcriberen en tolken van tapgesprekken. Dit webinar is een mooie aanvulling op deze tweedaagse training. Bekijk hier de informatie erover.

Lesschema

Interceptie is het onderscheppen van berichtgeving door opsporingsdiensten. Deze berichtgeving gebeurt zowel in de Nederlandse taal als in vreemde talen. Het beluisteren en vastleggen van taplijnen en geluidsopnames is zeer specifiek werk dat nauwkeurigheid vereist en een zeer goede beheersing van de werktalen. 

Programma

Dag 1:

Tijdens de ochtend staan de uitgangspunten van de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB) en het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel centraal. In dit kader worden de functie en verantwoordelijkheden van de taptolk, het zogenaamde tapprotocol en procedurele zaken rondom het gebruik van de tap in Nederland besproken. De middag focust op de interceptiesystemen die de politie gebruikt en op de regels en werkwijze van het maken van een tapverslag. 

 • Wetgeving in relatie tot interceptie
 • Nationaal tapprotocol
 • Interceptiesystemen
 • Spelregels en afkortingen spraaktap
 • Klassikaal uitwerken van gesprekken

Dag 2:

Tijdens de tweede dag ligt de focus op de rol van de taptolk binnen een opsporingsonderzoek. In dat licht wordt onderzocht welke verantwoordelijkheden, bevoegdheden, relaties, kennis en vaardigheden bij de uitvoering van taptolkdiensten relevant zijn en toegepast moeten worden. Ook worden de valkuilen besproken zoals bijvoorbeeld tunnelvisie, analyse van relevantie en inmenging als taaldeskundige. 

 • Herhaling dag 1
 • Ethiek, competenties en valkuilen
 • Geheimhouders en verschoningsrecht
 • Klassikaal uitwerken van gesprekken

Leerdoelen

Na het volgen van deze tweedaagse training:

 

 • ben je in staat om met alle politiesystemen, bedoeld voor interceptie, te kunnen werken;
 • weet je op welke manieren interceptie wordt gebruikt in een opsporingsonderzoek;
 • kun je theoretisch onderbouwen hoe een tapaanvraag wordt gedaan;
 • kun je meedenken over jouw meerwaarde bij overige contacten met de verdachte, zoals bij een verhoor of inval;
 • pas je het Nationaal tapprotocol toe bij het uitwerken van jouw gesprekken;
 • ben je op de hoogte van de verschillen in straattaal in de bron- of doeltaal;
 • weet je hoe je moet handelen met kruisgesprekken, stemotheek en geheimhouders; en,
 • kun je onder druk live gesprekken verwerken.

Relevantie

Interceptietolk is een vak binnen een vak. Er wordt nu niet alleen aan je gevraagd wat er wordt gezegd, maar ook wat er wordt bedoeld. Het heimelijk communiceren is uitgevonden en verbeterd door de doelgroep van de politie, namelijk de crimineel. Gelet op de grote belangen in een dergelijk onderzoek wordt er van jou als tolk een feilloos optreden gevraagd. Tijdens deze training leer je oog te hebben voor detail, maar zeker ook voor de manieren waarop criminelen onderling communiceren. 

Voertaal

Nederlands

Instapniveau

Basis, geschikt voor beginnende tolken en een goede opfrisser voor de ervaren tolk.

Leesopdracht

In de map 'Cursussen' in Mijn KTV tref je een reader aan. De docent verzoekt je deze voorafgaand aan de training te lezen.

NB: het totaal aantal te behalen pe-punten/nascholingspunten voor het leesmateriaal bedraagt 0,8. Schrijftolken ontvangen deze nascholingspunten van de stichting RTGS míts zij de kleine leestoets van 10 multiplechoicevragen - die na afloop deze cursus online moet worden afgelegd - met een scoringspercentage van 80% behalen.

Wouter den Brave werkt sinds 1998 bij de politie in Amsterdam als projectleider/hulpofficier van justitie. Sinds 2012 werkt hij als officier van dienst in Amsterdam-West. In die rol heeft hij diverse grote incidenten in het gouden uur mogen meemaken. Als projectleider heeft hij voornamelijk drugsonderzoeken gedraaid in Amsterdam en omgeving. Hij vervult de rol van hulpofficier van justitie, waarin voornamelijk wordt getoetst of de juiste juridische procedures zijn gevolgd bij aangehouden verdachten. In deze onderzoeken wordt er veel gebruik gemaakt van interceptie. Wouter heeft vele malen met tolken interceptie toegepast en volgens het nationaal tap protocol gesprekken uitgewerkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
12,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
1,25
Totaal
13,25

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Verhoortolk
8,75
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Schrijftolken
Nummer activiteit
[in aanvraag]
Categorie
 
Contacturen
12,000
Leesopdracht
0,800
Totaal
12,80

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

NB: het totaal aantal te behalen pe-punten/nascholingspunten voor het leesmateriaal bedraagt 0,8. Schrijftolken ontvangen deze nascholingspunten van de stichting RTGS míts zij de kleine leestoets van 10 multiplechoicevragen - die aan het eind van deze cursus online moet worden afgelegd - met een scoringspercentage van 80% behalen.

Training interceptietolken - dag 1 12 okt. 2024 09:30u. - 17:00u.
Training interceptietolken - dag 2 13 okt. 2024 09:30u. - 17:00u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE Nijkerk

Routebeschrijving

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Maximaal 12 deelnemers.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9.00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

'Wouter is niet alleen een goed voorbereide en toegankelijke trainer, hij brengt ook een schat aan ervaring en praktijkvoorbeelden mee. Inspirerende en praktische training in een prettige setting en gegeven door een deskundig onderzoeker.'

'De trainer beschikt over veel kennis van de materie en geeft ook genoeg voorbeelden uit de praktijk. Hij is rustig en straalt uit positieve energie. Ook beantwoordt hij graag de vragen door de deelnemers duidelijk en concreet.'

Startdatum: 12 okt. 2024
 • PE 13.25
 • van 09:30 tot 17:00
 • 525,- (excl. BTW)
 • Nijkerk