Online lesmodule Vreemdelingenrecht - begrippenlijsten tweede vreemde taal

Heb je de online lesmodule Vreemdelingenrecht geboekt en werk je met twee vreemde talen en wil je in beide talen de begrippenlijsten vertalen en inleveren?
Via deze pagina boek je deze uitbreiding van de module.

NB: Het volgen van de volledige module is hierbij een vereiste, je kunt deze mogelijkheid niet als losse module boeken.

Bij alle lezingen uit de online lesmoduele Vreemdelingenrecht hoort een uitgebreide begrippenlijst (15 lijsten) in de Nederlandse taal (1004 begrippen).

In de begrippenlijsten komen termen voor die gedurende de lezing voorkomen en die in het leesmateriaal te vinden zijn. De lijsten zijn niet uitputtend; je kunt zelf termen toevoegen indien gewenst. Je kunt voor de zelf toegevoegde termen geen extra pe-punten registreren.

Als je deze begrippen in een tweede vreemde taal wilt inleveren, boek je dit via deze pagina.

Graag de 15 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden via jouw KTV-account bij de volledige module. Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. Je hebt 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten te uploaden.

De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door jou vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Vertaalopdracht

Bestuderen en vreemdtalige equivalenten zoeken van aangeleverde Nederlandstalige begrippenlijsten. De vertaalopdracht bestaat uit 15 lijsten, in totaal ** begrippen. Graag de 15 vertaalde begrippenlijsten in één keer uploaden via jouw KTV-account (alleen mogelijk bij de volledige module). Losse vertaallijsten worden niet gearchiveerd ten behoeve van pe-registratie. Je hebt 12 maanden de tijd om de vertaalde begrippenlijsten te uploaden.

De mogelijkheid bestaat om (tegen betaling) revisie en feedback op de door jou vertaalde begrippenlijsten te krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Tolkcompetentie, Culturele competentie
Voorbereiding
 
Vertaalopdracht
4,00
Totaal
4,00

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

paspoort op atlas
  • 100,- (excl. BTW)