Solistisch werken: weerbaar door zelfzorg?

Als tolk ben je dag in dag uit solistisch aan het werk. Je werkt natuurlijk voor mensen en hebt contact met ze, maar het gaat nooit over jou en over hoe jij iets ervaren hebt. Terwijl je wel getuige bent van lief en leed en aanschouwer van andermans handelen en keuzes. Deze training gaat in op verschillende vormen van stress en stapeleffecten die kunnen leiden tot compassiemoeheid. Door middel van interactieve werkvormen leren de deelnemers hoe ze compassiemoeheid kunnen signaleren en kunnen voorkomen.

De training start met een korte introductie waarin het doel van de training en de werkwijze worden toegelicht. Tevens maken de deelnemers afspraken met betrekking tot vertrouwelijkheid en veiligheid. Daarna vindt een korte kennismakingsronde plaats waarin specifiek wordt gevraagd naar je ervaringen (zie vooropdracht: casus) en de verwachtingen van deze dag.

Vervolgens krijgen de deelnemers korte inleidingen over de verschillende vormen van stress en stapeleffecten in relatie tot compassiemoeheid, afgewisseld met interactieve werkvormen. In het middaggedeelte wordt dieper ingegaan op compassiemoeheid. De deelnemers leren hoe ze compassiemoeheid kunnen signaleren en krijgen handvatten aangereikt om compassiemoeheid te voorkomen. Aan het eind van de training wordt de dag kort nabesproken.

Tijdens deze training komt het onderstaande aan bod:

 • De verschillende soorten stress: hoe te herkennen en wat zijn de gevolgen
 • Cirkel van invloed (Covey)
 • Draagkracht en draaglast
 • Casuïstiek bespreking

Zorgen voor jezelf:

 • Professioneel pantser
 • Tips stresshantering

 

Deze training maakt deel uit van de tweedaagse training 'Tolken als risicoberoep'. De trainingen zijn complementair aan elkaar maar kunnen ook los gevolgd worden. De training ‘Je energiebronnen en talenten’ is een verdieping op de eerste dag en geeft je inzicht in jouw eigen kwaliteiten en valkuilen bij de uitvoering van jouw beroep. 

Lesschema

 

9:30 – 11:00 uur

Introductie en kennismaking

 

Oefening ballon

 

Inleiding 1: stress versus de cirkel van invloed (Covey)

 

Opdracht: draagkracht – draaglast

 

Casuïstiek bespreking

11.00 – 11.20 uur

Pauze

11:20 - 12:50 uur

Inleiding 2: stapelstress versus burn-out

12.50 – 13.45 uur

Lunch

13:45 – 15:15 uur

Inleiding 3: secundaire traumatisering en professioneel pantser

 

Vervolg casuïstiek bespreking

15.15 – 15.30 uur

Pauze

15:30 – 17:00 uur

Stresshantering en zelfzorg

 

Evaluatie en afsluiting

 

Leerdoelen

 • De deelnemer leert hoe hij/zij ‘compassiemoeheid’ kan signaleren
 • De deelnemer heeft inzicht in eigen ervaring met traumatisering en de ervaring van collega’s
 • De deelnemer kan verschillende soorten stress herkennen en weet wat de gevolgen zijn van ‘stapelstress’
 • De deelnemer krijgt handvatten aangereikt om ‘compassiemoeheid’ te voorkomen
 • De deelnemer heeft kennis en inzicht in de mogelijke gevolgen van het werken als professionele tolk

Leesopdracht

Voorafgaand aan de training dien je het artikel ‘Wat is de betekenis van zelfcompassie en eigenliefde voor je persoonlijke ontwikkeling’ te lezen; dit artikel is te vinden in je KTV-account

Schrijfopdracht

Als opmaat voor deze dag en als voorbereiding op het onderwerp ‘Solistisch werken: weerbaar door zelfzorg’ willen we je vragen om als vooropdracht een situatie vanuit de praktijk te beschrijven waarin je geraakt werd tijdens het tolken. Stel jezelf daarbij de volgende vragen in het zo concreet mogelijk beschrijven van die situatie.

 • Waar was je aan het tolken?*
 • Voor wie was je aan het tolken?*
 • Wat gebeurde er toen je geraakt werd?
 • Waardoor werd je geraakt: door de persoon of door zijn situatie?
 • Hoe uitte zich dat bij jou?
 • Hoe ben je hiermee omgegaan?
 • Wat zou je willen leren van deze situatie tijdens de training?

* In verband met jouw geheimhoudingsplicht hoef je hiervoor uiteraard geen namen van mensen of instanties te noemen.

De docent verzoekt je de vooropdracht uiterlijk twee weken voor de training te uploaden via Mijn KTV én mee te nemen naar de training.

Cyril van Os is gedragstrainer en organisatiecoach (PleasureINC)

Vanaf midden jaren tachtig heeft Cyril een zeer ruime ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van verandermanagement, teambuilding, communicatie in complexiteit, intervisie, leidinggeven en persoonlijke ontwikkeling. Dit deed hij o.a. bij een wereldspeler in de private sector (25 jaar), vanaf 2010 verbonden aan ARQ IVP, het Instituut voor Psychotrauma en binnen zijn eigen praktijk (PleasureINC)

Cyril traint o.a. medewerkers in het professioneel omgaan met lastig, intimiderend en agressief gedrag, collegiale opvang en nazorg, secundaire traumatisering (compassiemoeheid), het brede gebied van communicatie en klantgerichtheid. Daarnaast begeleid hij veel individuele medewerkers en teams van opdrachtgevers in het vergroten van hun persoonlijke- en team effectiviteit.

Cyril biedt inzicht en deskundigheid, vergroot de vaardigheden door ervarend leren en het  inzetten van op maat gerichte interventies, die goed aansluiten bij de deelnemers. De medewerkers worden geschoold en krijgen handvatten voor de alternatieven in gedrag en communicatie bij complexe situaties.

Zijn stijl is speels, open, zonder oordeel en respectvol confronterend. Dit zorgt voor een open en veilige leeromgeving waarbij de deelnemers inzicht krijgen in hun eigen gedrag en wat het effect is op de ander. Vandaaruit kijkt Cyril naar de mogelijkheden om het gedragsrepertoire uit te breiden zodat de deelnemer mentaal weerbaarder wordt.

De opdrachten die hij verzorgt zijn zowel uit de profit- als uit de non-profit sector (openbaar vervoer, onderwijs, gemeentes, rijksoverheden, geüniformeerden, financiële dienstverlening, zorginstellingen e.d.).

Cyril ziet je graag bij één van zijn trainingen, seminars of workshops bij KTV.

Hartelijke groet, Cyril

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Integriteit en beroepsattitude
Contacturen
6,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
0,25
Schrijfopdracht
0,25
Totaal
6,50
 
Accreditatie
 
Doelgroepen
Tolken NGT, Schrijftolken
Nummer activiteit
34068
Categorie
 
Contacturen
6,000
Leesopdracht
0,250
Schrijfopdracht
0,250
Totaal
6,50

Meer informatie over bijscholingspunten vind je hier.

 

 

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Maximaal 12 deelnemers
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. Programma start om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Mocht je het prettig vinden om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.
 
PRIJSVOORDEEL
Vanaf je derde aanmelding voor een trainingsdag binnen één kalenderjaar, krijg je automatisch 30 euro korting bij elke nieuwe aanmelding. Dit kortingssysteem geldt alleen voor trainingen op locatie, niet online.
 

"Van absolute meerwaarde."

"Veel herkenning. Soms wat heftig. Fijne sfeer in de groep."

"Ik heb een beter beeld gekregen over hoe stress zich bij mij uit en hoe ik dit kan signaleren."

"De presentatie en de kennisoverdracht van de docent is zeer goed."

"Het was een fijne afwisseling tussen theorie/eigen ervaring/ruimte voor verheldering."

"Sluit goed aan de praktijksituatie."' 

 

groepsgesprek
Datum: 21 mei 2024
 • PE 6.5
 • van 09:30 tot 17:00
 • 245,- (excl. BTW)
 • Nijkerk