Agenda

Zoeken
Doelgroep
Lestype
Competenties
Onderwerpen
Lesduur
Sorteren op:
VOL

Theorie-examen en verkeersongevallen voor doven getolkt

Dove mensen mogen het theorie-examen individueel afleggen met behulp van een tolk NGT. Hierbij komt natuurlijk veel verkeersjargon en -regelgeving kijken. Tijdens het ochtendprogramma van deze training wordt je hierin ondergedompeld. Andere zaken die aan het verkeer gerelateerd zijn, zijn tolksituaties waarin een dove als getuige van een verkeersongeluk gehoord wordt. Daar wordt tijdens de middag op interactieve wijze mee geoefend. ‘Wat heeft de dove cliënt nou precies gezien en hoe beschrijft hij dat?’

Volgeboekt
 • PE 6
 • 09:30
 • 225,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
wo
31
mrt
2021

Feminism, gender, and queer in translation

This webinar focuses on the effects that certain broad social movements have had on language, and specifically, on translation. In particular, it looks at late 20th century "second-wave" feminism and the developments around 'gender' and 'queer' from the 1990s onward. I will go over the early developments and source texts that underscored and stimulated the critical interest in language and translation, and discuss some of the practices and theories that became known as part of "feminist translation." The shift from feminism to a focus on 'genders' and 'queer' and the current return to transnational and intersectional feminism will close the  program.

 • PE 2
 • 20:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online
do
01
apr
2021

Webinarserie 'Tolkinterventies in de praktijk'

Tijdens deze webinarserie wordt heel praktisch ingegaan op allerlei gesprekssituaties die het tolken lastig maken en hoe je daar als tolk mee om kunt gaan. De gedragscode dient als handleiding voor tolkinterventies, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Als tolk behoor je de gedragscode permanent te waarborgen. Als alle beëdigde tolken zich hier professioneel en nauwkeurig aan houden, wordt het verschil tussen opgeleide en niet opgeleide tolken goed zichtbaar en bouwen we samen aan de meerwaarde van ons beroep!

 • PE 7
 • 20:00
 • 225,- (excl. BTW)
 • Online
do
01
apr
2021

Tolkinterventies in de praktijk: introductie en geheimhouding

Dit webinar maakt deel uit van de vierdelige webinarserie 'Tolkinterventies in de praktijk'. Tijdens deze webinarserie wordt heel praktisch ingegaan op allerlei gesprekssituaties die het tolken lastig maken en hoe je daar als tolk mee om kunt gaan. De gedragscode dient als handleiding voor tolkinterventies, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? In dit webinar ligt de focus op de introductie van de tolk en het thema 'geheimhouding'.

 • PE 1.25
 • 20:00
 • 60,- (excl. BTW)
 • Online
do
08
apr
2021

Tolkinterventies in de praktijk: onafhankelijkheid

Dit webinar maakt deel uit van de vierdelige webinarserie 'Tolkinterventies in de praktijk'. Tijdens deze webinarserie wordt heel praktisch ingegaan op allerlei gesprekssituaties die het tolken lastig maken en hoe je daar als tolk mee om kunt gaan. De gedragscode dient als handleiding voor tolkinterventies, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? In dit webinar ligt de focus op het thema 'onafhankelijkheid'.

 • PE 1.75
 • 20:00
 • 60,- (excl. BTW)
 • Online
do
08
apr
2021

Juridisch vertalen Chinees

Juridisch vertalen is een vak apart. Juristen maken gebruik van een vrij specialistisch vakjargon dat niet altijd overeenkomt met begrippen uit het dagelijks leven. Om die reden is het voor vertalers en ook tolken van belang dat zij dit jargon eigen maken, en vertrouwd raken met deze taal. Taal is een belangrijk instrument van het recht, omdat wetten door middel van taal worden gecodificeerd. Juridische documenten worden veelal opgesteld op basis van wettelijke regelingen, en kunnen om die reden moeilijk te doorgronden zijn. Kennis van de achterliggende regels maakt het lezen van deze documenten een stuk eenvoudiger. 

 • PE 9
 • 09:30
 • 275,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
do
08
apr
2021

Franse spreekwoorden en gezegden

"A qui sait comprendre, peu de mots suffisent"

Le proverbe, cette courte phrase qui fait partie intégrante de chaque langue, chaque culture et chaque société depuis des centaines d'années, revêt un caractère particulier pour les français et les francophones. Objet de fierté littéraire dont nous sommes friands, nous employons parfois à tort ces expressions ou adages que nous considérons souvent comme des arguments d'autorité. 

 • PE 2
 • 20:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online
ma
12
apr
2021

Asielrecht: Wet- en regelgeving binnen internationale, nationale en politieke context

Tolken worden bij asielprocedures op verschillende momenten ingezet: bij de IND-gehoren en -procedures, juridische dienstverlening en rechtszittingen. Om de betrokkene optimaal van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat de tolk de elementen van wetsartikelen bij het vertalen of tolken op de juiste manier herkent en interpreteert, gepast jargon kent in de vreemde taal en inzicht heeft in wat hem/haar te wachten staat binnen dit werkveld. Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de internationale en nationale regelgeving die de grondslag vormen voor de asielprocedure in Nederland en de politieke context die deze regels heeft ingekleurd.
Dit webinar is onderdeel van de webinarserie Asielrecht, die op 12 april start/is gestart.

 • PE 2
 • 20:00
 • 70,- (excl. BTW)
 • Online
ma
12
apr
2021

Webinarserie asielrecht

Tolken worden bij asielprocedures op verschillende momenten ingezet: bij de IND-gehoren en -procedures, juridische dienstverlening en rechtszittingen. Om de betrokkene optimaal van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat de tolk de elementen van wetsartikelen bij het vertalen of tolken op de juiste manier herkent en interpreteert, gepast jargon kent in de vreemde taal en inzicht heeft in wat hem/haar te wachten staat binnen dit werkveld.
Tijdens deze webinarserie worden de regels van de asielprocedure en de verschillende fases binnen de asielprocedure uitgelegd.

 • PE 6
 • 20:00
 • 195,- (excl. BTW)
 • Online
do
15
apr
2021

Tolkinterventies in de praktijk: onpartijdigheid

Dit webinar maakt deel uit van de vierdelige webinarserie 'Tolkinterventies in de praktijk'. Tijdens deze webinarserie wordt heel praktisch ingegaan op allerlei gesprekssituaties die het tolken lastig maken en hoe je daar als tolk mee om kunt gaan. De gedragscode dient als handleiding voor tolkinterventies, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? In dit webinar ligt de focus op het thema 'onpartijdigheid'.

 • PE 1.75
 • 20:00
 • 60,- (excl. BTW)
 • Online
do
15
apr
2021

Tolken voor de politie: van opsporingstechnieken tot strafbepaling

In deze verfrissende dagtraining maakt u kennis met alle processen en technieken die binnen de politie worden gebruikt. De trainer zal aan de hand van actuele casussen aangeven waar de politie in de opsporing rekening mee dient te houden (strafvordering en tactische keuzes).

De tolk is vaak een onmisbare schakel in een goed contact met de verdachte of mogelijke getuigen. Ook in het onderzoek kunnen ze vaak aan de hand van een paar woorden al begrijpen in welke context iets bedoeld wordt.

 • PE 7.5
 • 09:30
 • 200,- (excl. BTW)
 • Nijkerk